?
before_pic
欢迎您来到beat365收不到邮箱_beat365体育投注_beat365平局退款!!?
after_pic
小学频道
感恩信
来源: | 作者:一(1)班曾家修 | 发布时间: 2019-05-27 | 474 次浏览 | 分享到:

一(1)班感恩信

亲爱的妈妈:

??? 您好!

??? 妈妈,我知道您很辛苦,每天忙完学校的工作还要辅导我的功课。有时在学校加班到很晚才回家,我都睡着了,连您什么时候回来的都不知道。妈妈,您一定要注意身体,不要太累了!我会好好学习的,母亲节快到了,祝妈妈节日快乐,工作顺利,永远年轻!

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 您可爱的儿子:曾家修?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????201953

下一篇: 感恩信